Tiyatro Gazetesi

HABERLER

TİYATRO SENDİKASI ÖRGÜTLENME KURULTAYI

TİYATRO SENDİKASI  ÖRGÜTLENME KURULTAYI

 2-3 NİSAN 2016 SONUÇ BİLDİRGESİ

 

* Kurultay katılımcıları geniş çerçevede bir sendikal örgütlenmenin bu dönemin ihtiyacı olduğu konusunda görüş birliğine vardılar. Sanata olan saldırıların arttığı bu dönemde, kimi oluşumların kendini lağvettiği, işlevsizleştiği düşünüldüğünde geniş çerçeveli bir emek örgütünün ihtiyaç olduğunda karar kıldılar.

* Kurulacak Sendikanın tiyatro gişesinde çalışan emekçiden, sahne üstünde üretimde bulunanlara kadar geniş bir çerçevede tutulmasını önerdiler.

* Kuruluşun kurultay sonrasında ilan edilmesinin erken olduğu fikrinde birleşilerek, bireylerin örgütlenebileceği yapının daha çok insanla buluşması ve geniş kesimlerle tartışabilmesi için bir heyet oluşturulmasına karar verildi. Tiyatro Sendikası kuruluş tartışmalarını Eylül ayına kadar sürecek bir dizi toplantıyla devam ettirecek. Van, Adana, Samsun, Bartın, Antalya, Ankara ve İstanbul'da yapılacak toplantılarla tartışmalar devam ettirilecek.

* Tartışma için tiyatro emekçilerine, tiyatro topluluklarına, tiyatro birliklerine çağrı yapılacak.

* Tiyatro Sendikası girişimi tartışmalar sürerken kurultaylarda tiyatro sanatını geliştirecek konu başlıklarına da yer verecek. ilk tartışma telif hakları üzerine yapılacak.

* Daha önce hukuk-sanat buluşmasında karara bağlanan ama hayata geçirilemeyen, tiyatroların turnelerde karşılaştığı sorunlara bağlı olarak bir hukuk kitapçığı hazırlanacak ve bastırılarak tiyatrolara dağıtılacak.

* Tiyatro Sendikası Girişiminin 2-3 Nisan'da yaptığı tartışmalar kitaplaştırılarak dağıtılacak.

* DİSK temsilcileri danışmanlığında yürütülecek olan tüzük tartışmaları facebook sayfalarından her an takip edilebilecek.

* Yapılan tartışmalar sonunda Eylül ayında sendikanın gereklilik olduğu kararına geniş çevrelerle varılabilirse, örgütlenme alanı, tüzüğü ve manifestosu da tartışmalardan oluşturulmuş olacak ve 12 Eylül'de kurucular kurulu ve DİSK temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına tüzük teslim edilecek.

* Mayıs ayındaki toplantı yeri ve tarihi de dahil olmak üzere tüm bilgiler, kurultaya katılan herkesin yöneticisi olduğu Facebook'taki "Tiyatro Sendikası - Girşimi - DİSK" sayfasından takip edilebilir.

* Tiyatro Sendikasını tartıştırma ve tanıtma komitesi, düzenlenecek festivallerden özel bir alan talep edecek ve kentlerde tiyatrolara bilgilendirme girişiminde bulunacak.

* Tiyatro gazetesinde yer alacak bölümle sendikal tartışmalar tiyatro kamuoyuyla buluşturulmuş olacak.

* 30 yılı aşkın süredir devam eden Denizli Uluslararası Amatör Tiyatrolar festivalinin sona erdirilmesi ve yapılmaması ile ilgili iddialar, Belediye ve taraflarla ilişki kurularak araştırılacak ve raporlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.